تهاتر ویلا 660 متر

تهاتر ویلا 660 متر

اصفهان

55,000,000,000.00 تومان (ثابت شده)
تهاتر آسانسور با واحد مسکونی

تهاتر آسانسور با واحد مسکونی

تهران-سعادت آباد

20,000,000,000.00 تومان (قابل توافق)
تهاتر زمین با آهن

تهاتر زمین با آهن

مازندران

5,000,000,000.00 تومان (قابل توافق)
تهاتر زمین با آپارتمان در تهران

تهاتر زمین با آپارتمان در تهران

اصفهان - مبارکه - زیباشهر

5,000,000,000.00 تومان (قابل توافق)
بالا