شرح

نوع : تهاتر و تبادل
تاریخ : 22 فروردین, 1402
موقعیت : انزلی یب یب یب یبیب

شسیبل سیبش یبشسیب سشیب 

 

 

موقعیت

انزلی یب یب یب یبیب
نکات ایمنی برای معامله
  1. از یک مکان امن برای ملاقات با فروشنده استفاده کنید
  2. از معاملات نقدی خودداری کنید
  3. مراقب پیشنهادات غیر واقعی باشید
بالا